SKENKINGS / DONATIONS

SKENKINGS/DONATIONS:

Vir loseering gebruik asseblief ons lopende rekening:

 • SPCA Paarl
 • Nedbank Paarl
 • Takkode: 101910 of 198765
 • Rekening nommer: 1019005815
 • Tjek rekening
 • Verwysing: naam van u dier enĀ  u van.

Your donation will not only benefit the animals in our area, a portion will be used to benefit animals over a wider area. We know you will approve of this outreach initiative. We wish to thank you for supporting the SPCA movement.

 • SPCA PAARL
 • NEDBANK PAARL
 • SAVINGS ACCOUNT
 • BRANCH CODE: 101910
 • ACC. NO: 2001213719

Ons “SPONSORS” muur. Skakel die kantoor vir meer inligting oor hoe jou besigheid op ons muur adverteer kan word.